Nasip Kısmet

Video için
https://www.facebook.com/psikologtulaykok/?fref=ts

Her şey nasip kısmet. Ne kadar çabalasan da kısmetten ötesi olmuyor. Bazı şeyler zamanını bekliyor. Ama bu demek değil ki biz çabalamayı bırakıyoruz.
(Sonuna kadar izlerseniz ne dediğim daha iyi anlaşılıyor😊)
Kısmetiniz bol, keyfiniz huzurunuz yerinde olsun.